Tijdelijk warenwetbesluit E-sigaret

Er is geen ontkomen meer aan. Het heeft wat dit betreft helaas niet lang genoeg kunnen duren. Het tijdelijk warenwetbesluit elektronische sigaret is op 24 november 2014 besloten. Gepubliceerd onder Staatsblad 2014 nr. 456 op 28 november 2014. Het besluit omvat 14 artikelen. Het geheel staat beschreven op 18 pagina’s. De inwerkingtreding ervan zal zijn in februari 2015.

Besluit van 24 november 2014, houdende tijdelijke regels met betrekking tot de elektronische sigaret (Tijdelijk warenwetbesluit E-sigaret)

Het tijdelijk warenwetbesluit E-sigaret is tijdelijk en zonder einddatum omdat men nog niet zeker weet of het haalbaar is dat in mei 2016 de nieuwe Tabaksproductenrichtlijn wordt ingevoerd. Dit tijdelijk warenwetbesluit E-sigaret loopt in principe vooruit op de implementatie van de nieuwe Tabaksproductenrichtlijn. De Warenwet richt zich echter uitsluitend op de veiligheid van levensmiddelen en (consumenten) producten en is verantwoordelijk voor invoering van zaken uit dit besluit. In dit besluit wordt daarom ook niet expliciet over een invoering van een leeftijdsgrens gesproken.

Signalen over het toenemende gebruik van de E-sigaret en vragen over de veiligheid van E-sigaretten en navulverpakkingen zijn voor de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport aanleiding geweest om de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) en het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) te vragen een signaaladvies over de veiligheid van deze producten op te stellen. De NVWA heeft op 28 november 2013 de resultaten van dit onderzoek gepubliceerd, bestaande uit een risicobeoordeling van de NVWA en een factsheet van het RIVM. Wie deze documenten gelezen heeft weet nog wel hoe ongelukkig we hiervan zijn geworden. Deze documenten liggen mede ten grondslag aan dit besluit.

Een ieder kan dit tijdelijk warenwetbesluit inzien, echter ik heb geprobeerd het geheel samen te vatten in een voor een ieder begrijpelijke taal. Het gaat alle (potentiële) dampers en vooral ook de verkopers aan en helaas zijn er verontrustende zaken die het er allemaal niet plezieriger op maken. Het schuin gedrukte is mijn persoonlijke commentaar. U kunt uw commentaar er natuurlijk ook op los laten onderaan dit bericht.

Tijdelijk warenwetbesluit E-sigaret

Artikel 1

Definities van nicotine, elektronische sigaret, navulverpakking, nicotinehoudende vloeistof enzovoorts.

Artikel 2

Het tweede artikel geeft een algemeen verkoopverbod voor alle elektronische sigaretten en alle E-Liquid. Het geeft gelijk ook een tweetal uitzonderingen op dit verbod. Ze mogen wel verkocht worden als:

 1. Zij voldoen aan de eisen uit het besluit
 2. Of als zij worden geregistreerd als geneesmiddel

Artikel 3

Nu wordt het interessant, want we zijn aangekomen bij de “eisen uit het besluit” van het vorige artikel. Wat zijn deze eisen? Eerst de elektronische sigaret. Om verkocht te mogen worden moet een elektronische sigaret:

 1. Een wegwerpproduct zijn, navulbaar zijn met E-Liquid of met patronen of herlaadbaar zijn met een patroon voor eenmalig gebruik
 2. Een elektronische sigaret geeft per merk en type bij gebruik onder normale en vergelijkbare omstandigheden, op vergelijkbare wijze nicotinedosis af
 3. Een navulreservoir van een navulbare elektronische sigaret heeft een volume van ten hoogste 2 ml

De beruchte 2ml grens. Het navulreservoir mag maximaal 2 ml zijn. De redenen hiervoor? Ik weet ze niet. Betekent dat het einde voor de grotere clearomizers en de meeste Rebuildable Tank Atomizers? Denk bijvoorbeeld aan de Erlkonigin (7 ml), Taifun (6 ml), Blackwood (4,5 ml) evenals de populaire Kayfun. Terug naar de Vivi Nova dan? Nope 3,5 ml. Nautilus dan? Nope 5 ml. En ga zo nog maar een tijdje door. Schiet niet op zo. Is er dan helemaal niks meer? Jawel, de mini’s van de bekende merken en daarmee vergelijkbare clearomizers. Aandelen kopen! Het stroomt namelijk niet meer over aan alternatieven binnenkort. Gelukkig gaan de meeste originele RTA’s erg lang mee.

Artikel 4

Veiligheidseisen voor de E-sigaret en E-Liquids ten aanzien van kindveiligheid, lekken, een mechanisme dat lekvrij navullen mogelijk maakt enzovoorts. Op zich niets op aan te merken. Ik kan hier volledig achter staan en het sluit ook in principe al aan op de hedendaagse praktijk.

Artikel 5

Nicotinehoudende vloeistof mag slechts worden verkocht indien:

 • de vloeistof is verpakt in een navulverpakking met een volume van ten hoogste 10 ml, in een elektronische sigaret in de vorm van een wegwerpproduct of in patronen voor eenmalig verbruik, met dien verstande dat patronen en reservoirs van een elektronische sigaret in de vorm van een wegwerpproduct, een volume hebben van ten hoogste 2 ml
 • de vloeistof niet meer dan 20 mg/ml nicotine bevat
 • uitsluitend zuivere ingrediënten zijn gebruikt
 • er behalve nicotine geen ingrediënten zijn gebruikt die gevaarlijk kunnen zijn voor de gezondheid van de mens

Prima! Behalve de 20 mg/ml eis helemaal eens met bovenstaande punten. Wat zit er ook alweer allemaal in een tabak sigaret? Had die al niet lang geleden verboden moeten worden dan? Of bevat die geen ingrediënten die gevaarlijk zijn voor de gezondheid van de mens? Kennelijk levert die zo veel aan accijnzen op (2,5 miljard) dat het beter is dat je die op elke hoek van de straat kan blijven kopen. Net zoals die uitstekend werkende “stop met roken middeltjes”.

 • er geen cafeïne of taurine en dergelijke in zijn gebruikt; wekt de indruk dat het goed zou zijn voor de gezondheid
 • er geen stoffen zijn gebruikt die nicotine-opname bevorderen
 • er geen stoffen zijn gebruikt die in onverhitte vorm kankerverwekkend, mutageen of reprotoxisch zijn

Artikel 5 is een groot probleem! Het 10 ml vereiste is natuurlijk absurd en ronduit lachwekkend. Opvallend is dat in het advies van de Raad van State (W13.14.0220/III) met geen woord wordt gerept over de ml eis, terwijl het iedere damper zal treffen. Ook in de Nota van Toelichting bij het besluit wordt er niet één argument voor het 10 ml vereiste gegeven. Herhalingsbestellingen zijn toch bij voorkeur in grotere hoeveelheden dan 10 ml. De behoefte aan 30 ml flesjes en groter is enorm. Er zijn geen redenen om de verkoop er van aan banden te leggen. Het is onbegrijpelijk! Ik ben het evenmin eens met de 20 mg/ml nicotine bovengrens. Hierdoor mist menig potentieel damper de boot en zullen enkele reeds dampers afvallen en teruggrijpen naar de tabak sigaret.

Artikel 6

Verpakkingsvereisten met name over de bijsluiter. Geen noemenswaardige veranderingen, denk hierbij aan de ontmoediging voor jongeren en niet-rokers.

Artikel 7

Eisen ten aanzien van de verpakking zelf. Weinig noemenswaardig.

Artikel 8

Ook dit artikel richt zich op de verpakking zelf. Het verplicht nicotinehoudende E-Liquid de volgende waarschuwing te geven: “Dit product bevat de zeer verslavende stof nicotine. Het gebruik ervan wordt afgeraden voor niet-rokers” en geeft een aantal vereisten voor de plaatsing. Meest opvallend is de “30%-eis”.

30% van het oppervlak van het flesje E-Liquid moet de waarschuwing weergeven. En dat doet niet af aan de overige al verplichte waarschuwingsteksten. Niet heel praktisch allemaal. Producenten en verkopers zullen daar tijd, moeite en kosten in moeten steken om dat allemaal nog leesbaar op zo’n klein flesje te krijgen.

Artikel 9

Een geclausuleerd reclameverbod. Reclame mág, maar mét de zojuist genoemde waarschuwing. Verboden worden ook de reclame uitingen waarbij de indruk wordt gewekt dat je zonder schadelijke gevolgen kunt dampen en dat dampen helpt bij het stoppen met roken.

Koop nu je elektronische sigaret! Het is geen middel om te stoppen, het helpt je ook niet met het stoppen met roken, het is schadelijk, maar doe toch maar want het is wel een veiliger en minder ongezond alternatief. Maar het is toch zo dat de overgrote meerderheid van de beschikbare onderzoeken concluderen dat er weinig tot geen schadelijke gevolgen zijn? Dat klopt, maar het mag niet meer gezegd worden. Vanaf februari 2015 is dampen een hobby of zoiets.

Artikel 10

Slotbepalingen.

Artikel 11

Boetebedragen.

Artikel 12

Slotbepaling met overgangstermijn. De 2 ml eis voor de verdampers gaat per februari 2015 in net als de 10 ml eis voor de maximale hoeveelheid E-liquid per flesje. De bijsluitereisen en de eisen van artikel 7 gaan per augustus 2015 in als handreiking voor “oude” voorraad en de waarschuwingseis van artikel 8 gaat in per mei 2015.

Artikel 13 en 14

Slotbepalingen.

Resumé

Concluderend kunnen we stellen dat het gros van de dampers grote hinder zal gaan ondervinden van het 2 ml vereiste en het 10 ml vereiste. De nicotinebeperking van 20 mg/ml zal een kleinere groep actieve dampers treffen. Maar hoeveel potentiële dampers missen hierdoor de boot omdat ze juist in beginsel meer dan 20 mg/ml nodig hebben om het als alternatief voor roken te kunnen gaan gebruiken?

Kunnen we onze hardware in de toekomst nog in het buitenland bestellen en betekent dit besluit het einde van de meeste Rebuildable Tank Atomizers? Er lijkt geen ontkomen aan. Is het nog mogelijk om het tij te keren? De kans is klein maar aanwezig. Dit tijdelijk warenwetbesluit E-sigaret is tijdelijk van aard en met de juiste maatschappelijke betrokkenheid kan de volgende stap in het wetgevingstraject gunstiger worden. Maatschappelijk draagvlak in ons voordeel en politieke druk is ons enige redmiddel. De tabakslobby is machtig, maar uiteindelijk verantwoordt de politiek zich aan de kiezer. Vraag de politici van jouw partij om opheldering te geven over in het bijzonder de ml vereisten en neem geen genoegen met een antwoord dat kort door de bocht is.

Teken aub deze petitie: Herzien/opheffen van het tijdelijk warenwetbesluit elektronische sigaret

Help mee met het neerzetten van een positief beeld. Bij veel mensen bestaat nog onduidelijkheid over dampen en de berichten die men doorgaans in de Main Stream Media meekrijgt zijn nog steeds eerder negatief dan positief.

Probeer je in te beelden hoe dampen overkomt op mensen die slechts de gangbare nieuwsberichten hebben meegekregen en handel ernaar. Toon respect. Mensen die niet dampen hebben geen boodschap aan de onschadelijkheid van jouw damp als ze een wolk in hun gezicht krijgen. Het gaat vooral om het vormen van een steeds grotere groep E-sigaret “minded” burgers. Of ze nou zelf dampen of niet.

Dit bericht is tot stand gekomen in samenwerking met Jeroen Wolthuis van MaakjeSmaak.nl. Jeroen: “Nogmaals hartelijk dank voor jouw input en de toestemming om passages uit jouw bericht te mogen gebruiken”.

Vanwege de wetgeving heeft deze pagina geen eigen facebook. Maar wellicht uzelf wel en wilt u dit delen? Dat kan.
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter

17 reacties

 1. Matthijs Molenaar

  Na nu al een aantal jaren te dampen begin ik schoon genoeg te krijgen van dit land met zijn nutteloze regeltjes. Ik kan bijna nergens blanco 100% VG base met nicotine krijgen om zelf maar te mengen, aangezien deze alleen voorhanden zijn in 100ml of meer (maar dan dus automatisch zonder nicotine) en de markt een ernstig tekort heeft aan goed smakende pre-made liquid. Die liquid is er wel, maar dan uit de VS waar 30ml of meer de norm is, dus wederom zonder nicotine… Het nut van minstens 90% van de wetten over dampen gaan helemaal nergens over of slaan de plank volledig mis.
  Ik heb geluk dat er nog bepaalde (en in dit geval Anonieme, om alle nutteloze en belachelijke redenen) winkels zijn die normaal de verboden zelfbouwtankjes alleen aan het buitenland verkopen maar als extreme uitzondering nog wel eens eentje onder de toonbank doorschuiven. Nu nog een leverancier zien te vinden voor vg dampvloeistof en dan zou ik het wellicht nog een paar jaar kunnen uithouden. Maar mijn geduld (en die van vele andere Dampers) gaat no een keer ophouden.

  • Hallo Matthijs,

   Bedankt voor je reactie. Zo voelt het helaas bij veel dampers. Deze ontwikkeling als zijnde een alternatief voor de roker, met als doel veiliger en minder ongezond door het leven te gaan, wordt systematisch met de grond gelijk gemaakt. Althans dat schijnt de bedoeling te zijn en de eerste rake klappen zijn al uitgedeeld. Nu wordt er gelukkig ook stevig tegen gevochten en worden de resultaten daarvan inmiddels sporadisch zichtbaar. Ik hoop dat de krachten op Europees niveau nog eens opnieuw kunnen worden gebundeld en een iedere damper zich dan laat horen. In Nederland is de actieve dampersgemeenschap tot nu toe veel te klein en te zwak om ook maar iets te kunnen bereiken. Als je honderd man op de been krijgt mag je blij zijn en als er online handtekeningen worden verzameld kom je aan de 2000 maximaal. Dat zet allemaal weinig zoden aan de dijk. Rechtszaken met goede tegenargumenten tov de AMvB verliezen we ook. Het land met de nutteloze regeltjes zoals je zelf al aangeeft. Achterliggende drijfveer is overwegend geld. De gezondheid van de burger speelt een minder grote rol in deze.

   Toch geven we de moed niet op en zullen we blijven doen wat in onze mogelijkheden ligt om het dampen op een dusdanig niveau te handhaven dat we er ook nog wat aan hebben. Voor wat betreft de VG E-Liquids stuur ik je even een mail met wat suggesties.

   Groet, Edwin

 2. Henk de Vries

  De reden voor de 10ml flesjes is wel degelijk bekend en legitiem (al ben ik het met je eens dat hierover best wat beter gecommuniceerd had mogen worden)

  Bij het drinken van een flesje van 10ml gaat een kind net niet dood, maar komt er met een ziekenhuisbezoek van af. Krijg je meer binnen in 1 keer, dan wordt het snel problematischer. En aangezien de flesjes in de praktijk makkelijk toegankelijk zijn voor kinderen, er vaak mooi uitzien en lekker naar snoepjes kunnen ruiken door de smaak- en geurstoffen zijn aan het drinken van e-liquid helaas al een aantal kinderen overleden. Stop je maar 10ml in een flesje, dan is de kans dat 1 kind meer binnen krijgt dan dat niet zo groot.

  Jammer dus voor ons e-smokers (en een beetje voor het milieu ~ meer afval), maar niet een van de dingen waar ik nou zo opgewonden over zou raken.

  • Hallo Henk,

   Dank voor je reactie.

   Bekend was het inderdaad. Wat ik echter aangeef is dat de argumenten voor dit besluit ontbreken of kant nog wal raken. Ik raak de laatste tijd regelmatig opgewonden over regeringsbesluiten inzake de E-sigaret en E-Liquids. Vooral als de argumentatie ontbreekt, niet juist is of het besluit slechts in het leven wordt geroepen omwille van geld waarbij onze gezondheid er uiteindelijk niet zo toe doet.

   Voor wat betreft de feiten die u aandraagt over schadelijke en/of dodelijke nicotine hoeveelheden kan ik alleen maar zeggen dat u naar mijn mening fout bent geïnformeerd. Er gaat veel informatie rond over nicotine die reeds achterhaald is, dus u bent overigens absoluut niet de enige. Mijn eigen mening heb ik een aantal jaren geleden ook moeten bijstellen, want ik dacht ook iets anders. Regeringen maken vermoedelijk maar al te graag gebruik van die achterhaalde informatie omdat dat zo’n beetje de enige strohalm is die ze kunnen aanwenden hun doel te bereiken. We worden (bewust) op het verkeerde been gezet.

   Daarnaast zijn er zo veel vloeistoffen in omloop in ons dagelijks leven die gevaarlijker en schadelijker zijn dan E-Liquid, waarvoor dergelijke eisen niet gelden, dat de maatregelen niet in verhouding staan. Er wordt bewust met twee maten gemeten. Wellicht ten overvloede wil ik ook nog opmerken dat E-Liquid niet zomaar kan worden gedronken. Je lichaam zal zo heftig reageren dat na een kleinste hoeveelheid de poging zal worden opgegeven. Lukt het je dan toch in een keer meer naar binnen te gieten, ondanks de strenge, correcte kindveilige verpakkingseisen, moeten we exact weten welke uitwerkingen dat kan hebben, alvorens de mening te baseren op gegevens die niet juist zijn.

   Ik adviseer volgend onderzoek van Bernd Mayer eens door te lezen:
   How much nicotine kills a human?

   Misschien doet genoemd onderzoek de mening bijstellen en begrip kweken voor de misschien toch wat opgewonden reactie mijnerzijds.

   Groet, Edwin

  • Patrick

   Wat een nonsens!! Als een kind uit het keukenkastje een fles bleekwater pakt en een slok neemt wat dan?
   Persoonlijk denk ik dat het vermoedelijk ” de takaks industrie lobby ” hier iets mee te maken heeft.
   Politiek : je kan niet met ze , maar ook niet zonder ze…..

 3. Bryan

  Belachelijk, een typische wetsvoorstel waar ik mezelf niet aan zal houden. Ik ben sinds een week begonnen met dampen en al meteen geintroduceerd met een grotere clearomizer, het werd namelijk in een starters set verkocht. Vervolgens bestel ik nog meer clearomizers, maar ik wist niks van de wetgeving af en bestelde dus kleinere clearomizers.. Ze zijn opzich goed, maar de inhoud vind ik zelf veels te weinig.

  Dus hierbij mijn vraag, mijn excuses als ik het niet mag stellen of als men het niet mag beantwoorden, helaas wil ik het toch even vragen.
  Waar kan ik nog wel van die grotere clearomizers en coils bestellen? Kennen jullie een betrouwbare webwinkel, waarschijnlijk gevestigd in het buitenland die ze nog wel verkoopt? Alvast bedankt

  • Hallo Bryan,

   Dank voor je reactie. Niet alle wetgeving omtrent de E-sigaret is slecht, maar ik geef je groot gelijk dat meerdere regels ronduit belachelijk zijn. Geen enkele damper wordt daar blij van en het verzet daartegen is al heel lang gaande en ook nog lang niet ten einde. Zeker Europees gezien neemt het protest toe naarmate het dichterbij komt dat alle landen binnen Europa eraan zullen moeten geloven.

   Wat betreft het aanschaffen van grotere clearomizers is jouw vraag terecht en die mag je gewoon stellen hoor, geen probleem. Deze zijn inderdaad officieel in Nederland niet meer te verkrijgen en je bent aangewezen op eigen creativiteit door navraag en gebruik te maken van Google. Ik wil de een of andere webshop niet te kort doen dus ik ga hier geen rijtje met namen opsommen, maar er zijn er nog plenty in onze buurlanden die het nu nog (mogen) verkopen. En er zijn ook Nederlandse webshops met een vestiging net over de grens :)

   Groet, Edwin

 4. Wanneer de dampvloeistof aan alle eisen voldoet, die volgens de warenwet van kracht zijn op voeding en genotsmiddelen, zodat je als enige stof nicotine en stoom inademt. Wordt het doel bereikt, namelijk veel minder schadelijk dan roken met tabak. De overige regeltjes zijn pure onzin. Die maken de stofwolken van de tabaksindustrie en de profiteurs van het geldelijk gewin op tabak.

 5. Ja ronduit belachelijk al deze regels.
  Maar de lobby van de farmaceutische industrie en de tabaksindustrie zijn schijnbaar belangrijker.
  Je mag straks als handelaar of bijvoorbeeld in een tabakszaak de e-cig ook niet meer aanbevelen.
  Raar land.

  Gelukkig heb ik een oplossing gevonden.

  Join the Levolution.

 6. rik

  T zijn n stel boeven , ze blijven maar k(………) regeltjes verzinnen om ons te plukken, ze willen helemaal niet dat ,mensen stoppen of minder gaan roken of gezondere alternatiefe zoeken . En waarom … omdat ze er dan niets meer op kunnen verdienen. WEET U WAT ZE NU VERDIENEN AAN BELASTING OP TABAK( ROKEN ) Het preciese bedrag weet ik niet maar het valt onder de zelfde catagorie als olie,brandstof dus redenen genoeg voor hun ,een aantal miljoen misschien wel miljard redenen . Stelletje viezerikken , laaienlichters en zakkevullers dat zijn t.

  • Hoi Rik,
   Onder andere de E-sigaret doet inderdaad langzaam maar zeker voelbaar afbreuk aan de 2,5 miljard die in 2012 nog binnen gehengeld werd aan tabak accijnzen. Dat kan een reden zijn om het op deze manier af te remmen. Het is te hopen dat de dampersgemeenschap een groot genoeg front kan vormen om ze in Den Haag eens flink wakker te schudden.
   Groet, Edwin

 7. bor

  Ik heb direct na deze onheilstijding een paar Russian rebuildables bijgekocht. Ik ben bang dat ik weer shag ga roken als het dampen moeilijk word gemaakt. Boos worden? Een ontevreden damper is een herrie stamper.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *